Zarasų miesto šventė – ZARASAMS 515

2020-08-13 10:00 - 2020-08-15 00:00 Sėlių aikštė, Zarasai

RENGINIO VIETA: Sėlių aikštė, Zarasai
RENGINIO DATA:  2021.08.13-15

RENGINIO LAIKAS:

13d.  10.00 – 22.00
14d.  10.00 – 23.00
15d. 10.00 – 19.00

REGISTRACIJOS PRADŽIA: 2020.07.08 18:00
REGISTRACIJOS PABAIGA: 2020.08.02 12:00

Kviečiame registruotis į kasmetinę Zarasų miesto šventę, kuri nustebins savo šventine programa.

Mugėje nekantriai lauksime dalyvaujančių amatininkų, tautodailininkų  Tautinio ir kulinarinio paveldo atstovų, Lietuvos dizainerių ir aksesuarų kurėjų, svečių iš užsienio ir visų norinčių prisijungti prie nuostabios šventės ir pristatyti savo amatą, bei produktus)

DĖMESIO RENGINYJE DALYVAUTI NEMOKAMAI GALI:
Zarasų rajone registruoti gyventojai, pateikę deklaruotą gyvenamąją vietą įrodančius dokumentus ir
tautodailininko pažymėjimą, tautinio paveldo sertifikatą, amatininko pažymėjimą ir / ar
prekiaujantys savo darbo tautodailės ir dailiųjų amatų gaminiais, reprezentaciniais leidiniais ir
gaminiais, savo ūkyje užauginta ž. ū. produkcija ir turintys Zarasų rajono savivaldybės
administracijos kaimo plėtros skyriaus išduotą išrašą turgavietėms ar Zarasų rajono sodininkų
bendrijos nariai, turintys nario galiojantį dokumentą.

KVIEČIAME DALYVAUT švetinėje mugėje:

  • Tautodailinkus
  • Amatininkus
  • Meistrų kurėjų asociacijos narius
  • Tautinio paveldo atstovus
  • Kulinarinio paveldo atstovus
  • Lietuvos dizainerius ir aksesuarų kūrėjus
  • Pramogų paslaugų tiekėjus

DĖMESIO! Mugės metu draudžiama naudoti plastikinius vienkartinius indus. Brangūs dalyviai kartu saugokime gamtą, kviečiame rinktis popierinius indusi ir kitas ECO alternatyvas.

Kita informacija:

DALYVAVIMO SĄLYGOS

RENGINIO VIETA: Sėlių aikštė, Zarasai
RENGINIO DATA:  2021.08.13-15

RENGINIO LAIKAS:

13d.  10.00 – 22.00
14d.  10.00 – 23.00
15d. 10.00 – 19.00
PASIRUOŠIMO LAIKAS:

13d. 08.00 – 10.00
14d. 09.00 – 10.00
15 d. 9.00 – 10.00
IŠVYKIMO LAIKAS – AUTOMOBILIAI TURI BŪTI PATRAUKTI IŠ RENGINIO TERITORIJOS IKI DARBO LAIKO PRADŽIOS t.y: 09.50 val,  O ĮLEIDŽIAMI IŠVAŽIAVIMUI TIK RENGINIUI PASIBAIGUS.

PREKYBOS ĮRANGA: prekybos įranga dalyvaujantis asmuo, privalo pasirūpinti pats. Renginio organizatorius informuoja, dalyvavimas galimas TIK su BALTOS SPALVOS PALAPINĖMIS.
ELEKTRA: Elektra suteikiama A ir B sektoriuose, INFORMUOJAME, KAD C SEKTORIUJE UŽSIREGISTRAVĘ DALYVIAI PASIJUNGTI IŠ B SEKTORIAUS EL.SKYDINĖS NEGALĖS, NEPAISANT ŠIO DRAUDIMO BUS TAIKOMA BAUDA 150 Eur. DALYVIAI KURIE JUNGSIS A IR B SEKTORIUOSE elektrą, privalo pasirūpinti elektros laidus uždengiančiais KILIMĖLIAIS.
LEIDIMAS PREKIAUTI: nusipirkus vietą mugėje, leidimas prekiauti yra suteikiamas tik registracijos formoje nurodytai įmonei ar asmeniui ir tik tiems produktams, kuriuos nurodote registracijos formoje, atvykus su kitomis prekėmis, nei nurodyta registracijos formoje,privalėsite atlaisvinti prekybos vietą. Nusižengus šiai sąlygai, pinigai už dalyvavimą renginyje nėra grąžinami.

APSAUGA: Renginio darbo metu dalyvis atsako už jam paskirtos vietos, turimų prekių/gaminių saugumą.
REGISTRACIJOS TVARKA IR APMOKĖJIMAS: registracija vykdoma užpildant registracijos formą. Gavus registracijos formą ir ją patvirtinus, sulauksite išankstinio apmokėjimo sąskaitos. Sąskaita turi būti apmokėta, ne vėliau, kaip per 3 kalendorines dienas, kitu atveju Organizatorius pasilieka teisę anuliuoti registraciją neinformavus. Apmokėjus sąskaitą laiku, sulauksite registracijos patvirtinimo el.paštu. Šis patvirtinimas įrodo, kad sėkmingai užsiregistravote renginyje ir Jums bus suteiktas leidimas su paskirtos prekybinės vietos numeriu.

SĄSKAITOS FAKTŪROS: Sąskaitos faktūros siunčiamos po renginio, registracijos formoje nurodytu el.paštu.

DALYVAVIMO KAINA: Kainos nurodytos registracijos formoje.
DALYVAVIMO TVARKA: Renginio dalyvis privalo užimti tik jam skirtą plotą ir neturi teisės išeiti už jo ribų. Dalyvis privalo laikytis švaros, palikti tvarkingą vietą po renginio. Visas susikaupusias atliekas renginio metu išmesti i teritorijoje esančius konteinerius. Nesutvarkius po renginio savo darbo vietos ir palikus šiukšles bus skiriamos baudos iki 50 Eur. Renginio metu draudžiama vartoti alkoholį ir kitas svaigiasias medžiagas. Dalyviams skirtos prekybinės vietos pagrindas gali būti nelygus, šlapias, su sniegu. Mugės organizatorius pasilieka teisę keisti dalyvio vietą dėl iškilusių nenumatytu sąlygų. Dalyviui, neatvykus į renginio vietą pasiruošimui skirtu laiku, priskirta vieta gali būti perleista kitam mugės dalyviui. Atvykus pavėlavus, organizatorius turi teisę dalyvio nepriimti į renginį, kad netrikdyti viso renginio tvarkos arba skirti kitą vietą pagal susidariusią situaciją.

ŽALOS ATLYGINIMAS: Dalyvis įsipareigoja atlyginti Organizatoriui ir/ar tretiesiems asmenims bet kokią žalą, kuri būtų padaryta renginio metu, pasiruošimo renginiui metu ar po jo.Dalyviai gaminantys maistą vietoje įsipareigoja naudoti ekologiškas popierines pakuotes ar indus
ATSISAKYMAS DALYVAUTI: Dalyvis turi teisę per 3 dienas nuo registracijos formos pateikimo datos, raštu atsisakyti dalyvauti renginyje ir atgauti 100 proc. organizatoriui sumokėtų mokesčių. Mokestis negrąžinamas, jei dalyvis praleido šiame punkte nustatyto pranešimo apie atsisakymą dalyvauti renginyje terminą. Parduoti vietą trečiajam asmeniui galima tik gavus Organizatoriaus sutikimą.
BAIGIAMOSIOS SĄLYGOS: Šios Dalyvavimo renginyje sąlygos ir Dalyvio Organizatoriui pateikta REGISTRACIJOS FORMA yra dvišalis Organizatoriaus ir Dalyvio susitarimas su visomis juridinėmis pasekmėmis. Dalyvis, paspaudęs „Registruotis” ir sutikęs su “dalyvavimo sąlygomis” patvirtina savo įsipareigojimą jų laikytis.

DALYAVIMO SĄLYGOS LYGIOS ORGANIZATORIAUS IR DALYVIO SUTARČIAI. Užsiregistravęs į mugė dalyvis sutinka su dalyvavimo sąlygose esančiais punktais bei prisiima visišką atsakomybę už įsipareigojimų vykdymą, bei galimas pasėkmes.

DALYVIO ĮSIPAREIGOJIMAI
DALYVIS įsipareigoja mugės metu prekiauti griežtai tik Šalių suderintu ir registracijos anketoje nurodomu prekių asortimentu.
DALYVIS įsipareigoja laiku ir savo sąskaita pasirūpinti visais privalomais dokumentais: valstybės institucijų reikalaujamais leidimais, licenzijomis bei kt., išskyrus leidimus prekiauti renginio metu, jais pasirūpina mugės ORGANIZATORIUS. DALYVIS privalo užtikrinti, kad jo turimi leidimai ir licenzijos mugės metu galioja.
DALYVIS įsipareigoja užtikrinti įrenginių, ar kito materialaus turto, esančio prekybiniame plote, saugumą, grindinio bei želdinių išsaugojimą.

DALYVIS įsipareigoja laikytis teisės aktų reikalavimų, reglamentuojančių prekybą viešoje vietoje, aplinkos apsaugą, priešgaisrinę saugą, sveikatos ir sanitarijos reikalavimus ir pan.

DALYVIS įsipareigoja neperleisti savo prekybai skirtos vietos tretiesiems asmenims be išankstinio raštiško ORGANIZATORIAUS sutikimo.

DALYVIS įsipareigoja prižiūrėti prekybos vietą laikyti ją švarią ir tvarkingą.

DALYVIS patvirtina, kad yra atsakingas už bet kokią padarytą žalą suteiktai prekybos vietai, joje esančiai įrangai bei tinklams. Jei tokia žala atsirado dėl DALYVIO, ar su jo vykdoma veikla susijusių priežasčių, jo darbuotojų, klientų, lankytojų ar kitaip susijusių asmenų kaltės. Tokiu atveju DALYVIS privalo nedelsiant savo lėšomis pašalinti tokius gedimus ir/ar apmokėti ORGANIZATORIUI visas su tokių gedimų pasekmėmis susijusias išlaidas.

DALYVIUI pažeidus susitarimą prekiauti sutartyje nurodyto asortimento gaminiais, ORGANIZATORIUS turi teisę vienašališkai nutraukti bendradarbiavimą, bei uždrausti tolesnį prekybos vykdymą renginio metu, o DALYVIS privalo ne ginčo tvarka sumokėti ORGANIZATORIUI 200 Eur. (du šimtus eurų) baudą ir negrąžinti sumokėtų mokesčių už prekybos vietą.

KONTAKTAI: 

Greta 8 646 77 457

Tomas 8 678 17 007

Jorūnė 8 636 97 350

Kyla klausimų?

Susisiekite ir mes jums atsakysime.

Susisiekti