Dėja, ši mugė jau įvyko

Šeimų šventė Utenoje

36.0060.00

REGISTRACIJOS PRADŽIA: 2019 03 20   
REGISTRACIJOS PABAIGA: 2019 05 01
Išvalyti

Būtina registracijos pabaigoje įkelti tautodailės pažymėjimą

Vietos:
Pradžia
2019-05-19 10:00
Pabaiga
2019-05-19 19:00
Adresas
Aušros g., Utena - Kultūros centro prieigose   Žiūrėti žemėlapį
Telefonas
+37063077783
El.Paštas
Produkto kodas: N/A Kategorijos: , ,

Renginio aprašymas

Kviečiame registruotis ir sudalyvauti nuostabioje šventėje:

 • Tautodailininkus, amatininkus, liaudies meistrus
 • Tautinio ir kulinarinio paveldo atstovus
 • Viešojo maitinimo atstovus
 • Ne masinės gamybos prekių atstovus
 • Kūrėjų ir meistrų organizacijos narius
 • Ūkininkus ir kitus dalyvius, noričius prisidėti ir sudalyvauti šioje nuostabioje šventėje

Programoje numatyta visą dieną veiksmas ir šurmulys:

 • kultūrinė programa su koncertu,
 • kolektyvų pasirodymai,
 • edukacijos,
 • pramogos vaikams
 • mugė
DĖMESIO! Šiame renginyje nėra numatytų vietų masinės gamybos prekėms – kiniškoms, lenkiškoms, prastos kokybės žaislais. Dalyviai, pažeidę šią sąlygą bus nedelsiant šalinami iš renginio.

DALYVAVIMO SĄLYGOS

RENGINIO DATA: 2019.05.19
RENGINIO VIETA: Utenos Kultūros Centras (Aikštelė), Aušros g. 49, Utena
MUGĖS DARBO LAIKAS: 10:00 val iki 19.00 val.
PASIRUOŠIMO LAIKAS: 08:00 – 10:00 val.
PREKYBOS ĮRANGA: prekybos įranga dalyvaujantis asmuo, privalo pasirūpinti pats. Renginio
organizatoriaus pageidavimas, atvykti su BALTOS SPALVOS PALAPINĖMIS.

DĖMESIO! Šiame renginyje nėra numatytų vietų masinės gamybos prekėms – kiniškoms, lenkiškoms, prastos kokybės žaislais. Dalyviai, pažeidę šią sąlygą bus nedelsiant šalinami iš renginio.
ELEKTRA: Elektros tiekimo renginio metu organizatorius NESUTEIKIA.
DALYVAUTI DRAUDŽIAMA: prekyba alkoholiu negalima.
APSAUGA: Renginio metu dalyvis atsako už jam paskirtos vietos, turimų prekių/gaminių
saugumą. Mugės teritorija saugoma – NĖRA.
REGISTRACIJOS TVARKA IR APMOKĖJIMAS: registracija
vykdoma www.myfest.lt svetainėje užpildant registracijos formą. Gavus registracijos formą ir ją
patvirtinus, sulauksite išankstinio apmokėjimo sąskaitos. Sąskaita turi būti apmokėta, ne vėliau,
kaip per 3 kalendorines dienas, kitu atveju Organizatorius pasilieka teisę anuliuoti registraciją
neinformavus. Apmokėjus sąskaitą laiku, sulauksite registracijos patvirtinimo el.paštu. Šis
patvirtinimas įrodo, kad sėkmingai užsiregistravote renginyje ir Jums bus suteiktas leidimas su
paskirtos prekybinės vietos numeriu.

SĄSKAITOS FAKTŪROS: Sąskaitos faktūros siunčiamos po renginio, registracijos formoje
nurodytu el.paštu.

DALYVAVIMO KAINA: Kainos nurodytos registracijos formoje, kurią
rasite www.myfest.lt svetainėje.
DALYVAVIMO TVARKA: Renginio dalyvis privalo užimti tik jam skirtą plotą ir neturi teisės išeiti
už jo ribų. Dalyvis privalo  laikytis švaros, palikti tvarkingą vietą po renginio. Visas susikaupusias
atliekas renginio metu išmesti i teritorijoje esančius konteinerius.
Nesutvarkius po renginio savo darbo vietos ir palikus šiukšles bus skiriamos
baudos iki 50 Eur. Renginio metu draudžiama vartoti alkoholį ir kitas svaigiasias
medžiagas. Dalyviams skirtos prekybinės vietos pagrindas gali būti nelygus, šlapias,
su sniegu. Mugės organizatorius pasilieka teisę keisti dalyvio vietą dėl iškilusių
nenumatytu sąlygų. Dalyviui, neatvykus į renginio vietą pasiruošimui skirtu laiku,
priskirta vieta gali būti perleista kitam mugės dalyviui. Atvykus pavėlavus, organizatorius
turi teisę dalyvio nepriimti į renginį, kad netrikdyti viso renginio tvarkos arba skirti kitą
vietą pagal susidariusią situaciją.

ŽALOS ATLYGINIMAS: Dalyvis įsipareigoja atlyginti Organizatoriui ir/ar tretiesiems
asmenims bet kokią žalą, kuri būtų padaryta renginio metu, pasiruošimo renginiui metu
ar po jo.
ATSISAKYMAS DALYVAUTI: Dalyvis turi teisę per 3 dienas nuo registracijos formos
pateikimo datos, raštu atsisakyti dalyvauti renginyje ir atgauti 100 proc. organizatoriui
sumokėtų mokesčių. Mokestis negrąžinamas, jei dalyvis praleido šiame punkte
nustatyto pranešimo apie atsisakymą dalyvauti renginyje terminą. Parduoti vietą
trečiajam asmeniui galima tik gavus Organizatoriaus sutikimą.
BAIGIAMOSIOS SĄLYGOS: Šios Dalyvavimo renginyje sąlygos ir Dalyvio
Organizatoriui pateikta REGISTRACIJOS FORMA yra dvišalis Organizatoriaus ir
Dalyvio susitarimas su visomis juridinėmis pasekmėmis. Dalyvis, paspaudęs
„Registruotis” ir sutikęs su “dalyvavimo sąlygomis” patvirtina savo įsipareigojimą jų
laikytis.

DALYAVIMO SĄLYGOS LYGIOS ORGANIZATORIAUS IR DALYVIO SUTARČIAI. Užsiregistravęs į mugė dalyvis sutinka su dalyvavimo sąlygose esančiais punktais bei prisiima visišką atsakomybę už įsipareigojimų vykdymą, bei galimas pasėkmes.

DALYVIO ĮSIPAREIGOJIMAI
DALYVIS įsipareigoja mugės metu prekiauti griežtai tik Šalių suderintu ir registracijos anketoje nurodomu prekių asortimentu.
DALYVIS įsipareigoja laiku ir savo sąskaita pasirūpinti visais privalomais dokumentais: valstybės institucijų reikalaujamais leidimais, licenzijomis bei kt., išskyrus leidimus prekiauti renginio metu, jais pasirūpina mugės ORGANIZATORIUS. DALYVIS privalo užtikrinti, kad jo turimi leidimai ir licenzijos mugės metu galioja.

DALYVIS įsipareigoja užtikrinti įrenginių, ar kito materialaus turto, esančio prekybiniame plote, saugumą, grindinio bei želdinių išsaugojimą.

DALYVIS įsipareigoja laikytis teisės aktų reikalavimų, reglamentuojančių prekybą viešoje vietoje, aplinkos apsaugą, priešgaisrinę saugą, sveikatos ir sanitarijos reikalavimus ir pan.

DALYVIS įsipareigoja neperleisti savo prekybai skirtos vietos tretiesiems asmenims be išankstinio raštiško ORGANIZATORIAUS sutikimo.

DALYVIS įsipareigoja prižiūrėti prekybos vietą laikyti ją švarią ir tvarkingą.

DALYVIS patvirtina, kad yra atsakingas už bet kokią padarytą žalą suteiktai prekybos vietai, joje esančiai įrangai bei tinklams. Jei tokia žala atsirado dėl DALYVIO, ar su jo vykdoma veikla susijusių priežasčių, jo darbuotojų, klientų, lankytojų ar kitaip susijusių asmenų kaltės. Tokiu atveju DALYVIS privalo nedelsiant savo lėšomis pašalinti tokius gedimus ir/ar apmokėti ORGANIZATORIUI visas su tokių gedimų pasekmėmis susijusias išlaidas.

DALYVIUI pažeidus susitarimą prekiauti sutartyje nurodyto asortimento gaminiais, ORGANIZATORIUS turi teisę vienašališkai nutraukti bendradarbiavimą, bei uždrausti tolesnį prekybos vykdymą renginio metu, o DALYVIS privalo ne ginčo tvarka sumokėti ORGANIZATORIUI 200 Eur. (du šimtus eurų) baudą ir negrąžinti sumokėtų mokesčių už prekybos vietą.